ترامپ، داعش را شکست نداد

راساس اظهارات مقامات نظامی ارشد آمریکا، اکثریت اعضای داعش، قبل از روی کار آمدن ترامپ، کشته شده‌اند.

بازدید : ۲۲۴

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری