گل دوم منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوغان

دبل گوندوغان روی دبل اشتباه آلیسون؛ گل دوم منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوگان در دقیقه 73

بازدید : ۱۱۸

ادامه مقاله ....

گل دوم منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوغان