کامبک فوق العاده سهیل واحدی در مسابقات اسنوکر

مسابقات اسنوکر "سهیل واحدی - آلفرد باردن" از سری مسابقات Shoot Out 2020، سهیل واحدی تا دقیقه 3 مسابقه 37 بر 1 عقب بود و با یک کامبک فوق العاده بازی را بنفع خود به پایان می رساند

بازدید : ۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری

کامبک فوق العاده سهیل واحدی در مسابقات اسنوکر