خلاصه بازی کروتونه 1 - یوونتوس 1 (گزارش اختصاصی)

این بازی در تاریخ 26 مهرماه 99 برگزار شد.

بازدید : ۳

ادامه مقاله ....

خلاصه بازی کروتونه 1 - یوونتوس 1 (گزارش اختصاصی)