خلاصه بازی ختافه 1 - بارسلونا 0

این بازی در تاریخ 26 مهرماه 1399 و 17 اکتبر 2020 برگزار شد کومان از زیدان عقب نماند! ختافه 1 - بارسلونا 0؛ همانند رقیب، پیش به سوی الکلاسیکو

بازدید : ۴

ادامه مقاله ....

خلاصه بازی ختافه 1 - بارسلونا 0