گرم کردن بازیکنان تراکتور و سایپا در هوای آفتابی و زمین برفی

به بهانه بازی امروز این دو تیم ساعت 15:00 به وقت ایران در ورزشگاه یادگار اما تبریز

بازدید : ۳

ادامه مقاله ....

گرم کردن بازیکنان تراکتور و سایپا در هوای آفتابی و زمین برفی