گرم کردن بازیکنان تراکتور و سایپا در هوای آفتابی و زمین برفی

به بهانه بازی امروز این دو تیم ساعت 15:00 به وقت ایران در ورزشگاه یادگار اما تبریز

بازدید : ۲

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری

گرم کردن بازیکنان تراکتور و سایپا در هوای آفتابی و زمین برفی