صحبتهای حاج صفی و اعتراض به تحریم‌ها علیه ایران

اعتراض به تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران

بازدید : ۴

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری

صحبتهای حاج صفی و اعتراض به تحریم‌ها علیه ایران