10 دریبل زن برتر سال 2020

نگاهی به استعدادهای ویژه در امر بازی تکنیکی و دریبل های انفرادی. نکته جالب توجه عدم حضور لیونل مسی است که شاید دلیل این معرفی دیگر بازیکنان برای این استعداد باشد. زیرا مسی مهارت خودرا سالهای سال به رخ تمام جهان کشیده است.

بازدید : ۲

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری

10 دریبل زن برتر سال 2020