مستند دریبل ؛ بررسی مسائل اجتماعی فوتبال

مجموعه مستند دریبل از زوایای مختلف اجتماعی به بررسی ورزش فوتبال می پردازد.

بازدید : ۲

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری

مستند دریبل ؛ بررسی مسائل اجتماعی فوتبال