تاکید امام جمعه شیراز بردقت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس

بازدید : ۳۹

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری