دکتر هومان عسکری؛ سوء مدیریت و بی تدبیری بالاتر از همه مشکلات دل مردم را به درد آورده است

بازدید : ۳۹

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری