اختصاص ۳۰ میلیارد تومان بودجه به شهرداری فیروز آباد

بازدید : ۴۷

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری