مجلس نمایندگان آمریکا طرح استیضاح دونالد ترامپ را تصویب کرد.

بازدید : ۲۰

ادامه مقاله ....