آغاز رزمایش سپاه فارس در منطقه عمومی سیاخ دارنگون

بازدید : ۱۳۶۲

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری