انتشار مقالات مشترک میان دانشگاه های «حما» در سوریه و امیرکبیر

مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: مسئولان دانشگاه حما در سوریه درخواست انتشار مقالات مشترک با این دانشگاه را دارند.

بازدید : ۱۵

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری