راموس 7 بازی تا رسیدن به رکورد کاسیاس/عکس

مدافع اسپانیایی بازی شماره 160 خود را برای تیم ملی اسپانیا انجام داد تا 7 بازی با رکورد باسابقه ترین بازیکن تیم ملی اسپانیا فاصله داشته باشد.

بازدید : ۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری