اسپانیا پس از 15 سال در خانه باخت!

ماتادورها با شکست مقابل انگلیس پس از 15 سال در خانه خود شکست خوردند.

بازدید : ۵

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری