مسئولان کمیته ملی المپیک از کتیرایی عیادت کردند

سجادی مشاورعالی رئیس کمیته ملی المپیک،مهندس شهنازی دبیر کل و دکتر کیکاوس سعیدی خزانه دار و ذیحساب کمیته ملی المپیک عصر امروز به ملاقات بهزاد کتیرایی رفتند.

بازدید : ۵

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری