نپذیرفتن هدایت تیم‌ملی خیانت نیست/ باید در زمان و شرایط بهتری مربی شوم

قهرمان سابق دوچرخه سواری گفت: اینکه هدایت تیم ملی را نپذیرید نامش خیانت نیست، گفتم در زمان بهتری مربی می‌شوم.

بازدید : ۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری