فیلم/ گل اول پرسپولیس به السد (پورعلی‌گنجی - گل به خودی)

گل اول پرسپولیس به السد قطر توسط پورعلی گنجی به اشتباه به ثمر رسید.

بازدید : ۴۲

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری