سلطانی فر استعفای فتحی را پذیرفت/ ارجاع استعفای به مدیرعامل به هیات مدیره

بازدید : ۲

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری