حمایت جالب توجه هواداران از ربیع‌خواه/ شادی گل جالب توجه بازیکن پرسپولیس

هواداران تیم پرسپولیس از بازیکن مصدوم تیم خود حمایت جالب توجهی انجام دادند.

بازدید : ۴۰

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری