گزارش تصویری از ریکاوری تیم ملی امید پس از بازی با سوریه

تیم ملی امید پس از بازی با تیم ملی امید سوریه در سالن وزنه ریکاوری کردند.

بازدید : ۱۹

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری