آخرین تمرین تیم امید پیش از دومین بازى برابر سوریه

بازیکنان تیم ملى فوتبال امید روز پنج شنبه آخرین برنامه هاى تاکتیکى کادر فنى را پیش از دومین بازى برابر سوریه مرور کردند.

بازدید : ۱۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری