پیروزی بلندقامتان بسکتبال مقابل سوریه در گام اول/ صعود با تک بازی

تیم ملی بسکتبال کشورمان که در تک بازی گروهی خود مقابل سوریه پیروز شد و به دور بعد رفت.

بازدید : ۲۵

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری