رئیس کمیته المپیک ژاپن متهم به دادن رشوه شد

برای گرفتن میزبانی بازی‌های 2020 رئیس کمیته المپیک ژاپن متهم به دادن رشوه شد.

بازدید : ۴

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری