باقری بعد از 2 دقیقه باز هم مصدوم شد/افتخاری تماشاگر بازی استقلال

فرشید باقری در دقیقه 2 مسابقه دچار آسیب دیدگی از ناحیه کشاله شد.

بازدید : ۱۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری