فیلم/استرالیا 3 - سوریه 2؛ صعود کانگوروها با پیروزی دقیقه 3+90

استرالیا موفق شد در دقیقه 3+90 گل پیروزی بخش خود مقابل سوریه را به ثمر برساند و به عنوان تیم دوم صعود کرد.

بازدید : ۱۵

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری