نوجوانان سوریه صبح رسیدند و بعد از ظهر بازی می‌کنند!

تیم ملی بسکتبال نوجوانان سوریه بعد از گذشت یک روز از مسابقات غرب آسیا به ایران رسید.

بازدید : ۳۸

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری