داوران دیدارهای استرالیا-اردن و فلسطین-سوریه مشخص شدند

شبکه الکاس داوران دیدارهای استرالیا-اردن و فلسطین-سوریه در جام ملت های آسیا را معرفی کرد.

بازدید : ۱۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری