چند خبر کوتاه؛تحریم های جدید تا لغو سفر ترامپ

بازدید : ۳۱۱۰

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری