چند خبر کوتاه؛پمپئو تحریم ها نابود کننده هستند

بازدید : ۳۱۵۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری