کشته شدن تعدادی فلسطینی باعث دعوا در شورای امنیت شد

بازدید : ۲۱۸۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری