ولیعهد عربستان آلمان را به دلیل حمایت از ایران تحریم کرد

بازدید : ۳۹۱۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری