رسانه آمریکایی: لطفا با ایران جنگ نکنید

جنگ با ایران مانند یک ویتنام جدید برای آمریکا خواهد بود؛ که کشته‌های بیشماری در دو طرف خواهد داشت. راه حل این مشکل نسبتا ساده است: فقط برنامه جامع اقدام مشترک را سر جا نگه دارید و به جنگ نروید.

بازدید : ۹۳

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری