پخش سریال سرزمین کهن با وجود اصلاحات بار دیگر متوقف شد

نماینده مردم الیگودرز گفت: پخش سریال سرزمین کهن با وجود اصلاحات اما بار دیگر متوقف شد.

بازدید : ۳۵۹

ادامه مقاله ....