وظیفه حوزه علمیه تربیت نیرویی است که حافظ نظام اسلامی باشد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وظائف حوزه و رحانیت در مقابل نظام اسلامی، گفت: امروز وظیفه حوزه های علمیه و روحانیت تربیت نیروهایی است که بتوانند از نظام اسلامی حفاظت کنند.

بازدید : ۴۱۹

ادامه مقاله ....