آیا یوزپلنگ ایرانی درحال انقراض است؟

تعداد یوزپلنگ‌های باقی مانده ایران کم است. آخرین گونه‌های این حیوان در معرض انقراض همیشگی هستند. سوال اینجاست برای محافظت از این حیوانات چه اقداماتی صورت گرفته است؟

بازدید : ۴۹۰

ادامه مقاله ....