امام جمعه کازرون توسط شخصی به وسیله سلاح سرد به قتل رسید.

بازدید : ۱۰۸۵

ادامه مقاله ....