نمایندگان مجلس به سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان رای اعتماد دادند.

بازدید : ۷۸

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری