امام جمعه کازرون توسط شخصی به وسیله سلاح سرد به قتل رسید.

بازدید : ۹۸۲

ادامه مقاله ....