امام جمعه کازرون توسط شخصی به وسیله سلاح سرد به قتل رسید.

بازدید : ۸۷۹

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری