1

دانشگاه

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت نام و اعلام رشته‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به مرحله پذيرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصيلي «معدل كل ديپلم» مقطع كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي بهمن ماه سال 1

سازمان سنجش

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با ثبت نام و انتخاب رشته براي مرحله پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل فوق ديپلم) در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي و مجازي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و دانشکده ها و آموزشکده هاي د

سازمان سنجش
3