از همسران داعش تا یک فرمانده زن جنگ در یک مستند

رضا فرهمند از ساخت فیلم مستندی با موضوع زنان جنگ در عراق، با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مرکز مستند حقیقت خبر داد.

بازدید : ۲۲۸

در حال بارگذاری اطلاعات هستیم، با تشکر از شکیبایی شما
در حال بار گذاری

 از همسران داعش تا یک فرمانده زن جنگ در یک مستند